postheadericon

PRIMARNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJAPored prerade i proizvodnje „Budimka“ se jednim svojim delom bavi i primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

2011. godine na svom imanju u Požegi podignut je savremeni zasad jabuke na površini od 11,5 ha. Jabuka je sađena u gustom sklopu 3,0 X 0,8 m što obezbeđuje 3600 biljaka po ha, a to je osnovni preduslov za visoke i stabilne prinose. Posebna pažnja posvećena je zdravom sadnom materijalu i odabiru sortimenta prilagođeno mikroklimatskim uslovima zasada. Primenom savremenih agro i pomotehničkih mera obezbeđujemo korišćenje zdravih i kvalitetnih plodova kako u svežem tako i u prerađenom obliku.

Pored toga u okviru „Budimke“ imamo podignute eksperimentalne zasade maline u zatvorenom prostoru (plastenik) koje gajimo po principima GLOBALGAP standarda. Na taj način pokušavamo da dobijemo kontinuirano plodonošenje od ranog proleća do kasne jeseni.

Osnovni cilj ovog eksperimenta je edukacija kooperanata o načelima Dobre Poljoprivredne Prakse (GAP) i primeni savremenih tehnologijama u proizvodnji maline.

Kontaktiraj nas
an image
Budimka
Požega,Zlatiborska bb
Email: office@budimka.rs

Telefon: +381 (31) 811-591
Fax: +381 (31) 811-490