OGLASI
 
  		       JAVNI POZIV ZA PRIVATIZACIJU

 
  		ИЗМЕНА БР. 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА АД „БУДИМКА" ПОЖЕГА
 
  IZMENA BR. 1 JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA
   SA JAVNIM NADMETANJEM RADI PRODAJE KAPITALA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE AD 
                 BUDIMKA, POŽEGA
 
                   JAVNI POZIV 
    ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM 
          RADI PRODAJE KAPITALA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE 
                AD „BUDIMKA“ POŽEGA 
                  MB: 07303041


			АД БУДИМКА ПОЖЕГА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
			   расписује оглас за продају
				  НЕПОКРЕТНОСТИ
			 /ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У НОВОМ САДУ/
			 путем прикупљања писаних понуда

1. Предмет продаје Предмет продаје је пословни простор у Новом Саду и то: пословни простор у стамбеној згради бр.1, бр. посебног дела 3, који чине три просторије, укупне површине 17м2 у улици Данила Киша бр.17, и пословни простор у стамбеној пословној згради бр.2, бр. посебног дела 4 који чине четири просторије, укупне површине 40м2 у улици Браће Рибникар бр.10, све постојеће на кат. парцели 1031/1 КО Нови Сад II. Од инсталација у објекту су изведене електроинсталација, водоводна и канализациона инсталација, ПТТ инсталација, инсталација централног грејања. За детаљније информације кликните овде

Kontaktiraj nas
an image
Budimka
Požega,Zlatiborska bb
Email: office@budimka.rs

Telefon: +381 (31) 811-591
Fax: +381 (31) 811-490